Cele i zadania przedszkola

Cele i zadania realizujemy w oparciu o:

 • podstawę programową,
 • opracowane przez nas plany pracy,
 • wspólnie wybrany program nauczania.

Plany na których opieramy pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną naszego przedszkola

 • Plan promocji
 • Plan adaptacji
 • Koncepcje pracy „Razem odkrywamy świat, tworzymy i działamy”
 • Program wychowawczo – profilaktyczny
 • Plan monitorowania losów absolwentów
 • Plany pracy kół zainteresowań
 • Plan pracy WDN

Metody pracy stosowane w naszym przedszkolu

W naszym Przedszkolu  zajęcia dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Nauczyciele w codziennej pracy wykorzystują wiele nowatorskich technik metodycznych tj:

 • Nauczanie matematyki wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona;
 • Pedagogika zabawy „Klanza”;
 • Metoda Carla Orffa;
 • Metoda Ireny Majchrzak – zabawy z literami;
 • Metody twórczych zajęć ruchowych: gimnastyka Rudolfa Labana;
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • Pedagogika Marii Montessori.

Program, na którym pracuje nasze przedszkole

„Zabawy z porami roku”.

Proponowany program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, oraz jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.