Lekcja przyrody – Pasikoniki

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 110

Spacer na Skałki Twardowskiego gr. VI

Ferie w przedszkolu

Gr. II

Gr.IV.

Gr. VI

Spotkanie z górnikiem

Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w Szkole Podstawowej nr 25


Zabawy w grupie I

Zajęcia z Policją


Zajęcia otwarte dla rodziców z gr. IV

Zajęcia ceramiczne w gr. I, IV i VI


Sałatka owocowa w gr. V i VI