Dyrekcja

dyrektor mgr Ewa Kuback
vice dyrektor mgr Renata Bartyzel

Nauczyciele

mgr Małgorzata Giezgała,
mgr Barbara Zawierucka,
mgr Maria Babiarska
mgr Elżbieta Mystek,
mgr Anna Gaweł-Sroka,
mgr Magdalena Kubowicz
Ewa Wąs-Boniewicz,
Mariola Rutkowska-Szwala
Elżbieta Adamska

Pomoce nauczycieli

Margareta Midowicz
Monika Szymczyk

Woźne

Anna Kościelniak
Renata Rapacz
Maria Szul
Marlena Kapała
Daria Krasny
Maria Strojna