Dyrekcja

dyrektor mgr Ewa Kuback
vice dyrektor mgr Renata Bartyzel

Nauczyciele

Gr.I mgr Małgorzata Giezgała, mgr Ewa Kubacka, mgr Renata Bartyzel
Gr.II mgr Barbara Zawierucka, mgr Agnieszka Gutierrez
Gr.III mgr Elżbieta Mystek, Elżbieta Adamska
Gr.IV mgr Anna Gaweł-Sroka, Anna Zych
Gr.V mgr Karolina Kozioł-Adamczyk
Gr.VI Ewa Wąs-Boniewicz, Mariola Rutkowska-Szwala

Woźne

Gr.I Anna Kościelniak
Gr.II Renata Rapacz
Gr.III Maria Szul
Gr.IV Marlena Kapała
Gr.V Daria Krasny
Gr.VI Maria Strojna