Dyrekcja

dyrektor mgr Renata Bartyzel
vicedyrektor mgr Anna Gaweł – Sroka

Nauczyciele

mgr Małgorzata Giezgała,
mgr Magdalena Giezgała – Kita
mgr Barbara Zawierucka,
mgr Maria Babiarska
mgr Adrianna Wojniak
mgr Elżbieta Mystek,
mgr Magdalena Kubowicz
mgr Monika Kubowicz
mgr Małgorzata Sufczyńka – Słowik
Mariola Rutkowska-Szwala
Elżbieta Adamska

Pomoce nauczycieli

Margareta Midowicz
Monika Szymczyk

Woźne

Anna Kościelniak
Renata Rapacz
Maria Szul
Marlena Kapała
Daria Krasny
Maria Strojna