O nas

Informacja dla rodziców których dzieci zostały zapisane na dyżur w sierpniu 2020

Zobowiązuje się wszystkich rodziców, którzy składali oświadczenia w okresie czerwiec – sierpień o ponowne przeczytanie i zweryfikowanie zawartych w nich informacji dotyczących obecnej indywidualnej sytuacji każdej rodziny.

Rodzice którzy po raz pierwszy przyprowadzają dziecko do przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w oświadczeniu.

Podpisane oświadczenia prosimy przynieść i oddać woźnej podczas przekazywania dziecka .

Informujemy Państwa, że w miesiącu sierpniu przedszkole będzie pracować w godzinach od 6:30 do 16:00.
Stawka żywieniowa wyniesie 10 zł. i obejmować będzie śniadanie, obiad i podwieczorek.
Do 30.06.2020 prosimy o przesłanie wniosku zgłoszenia woli uczęszczania .
Nie złożenie wniosku skutkuje skreśleniem dziecka z listy na miesiąc sierpień.
W przypadku rezygnacji prosimy o informację telefoniczną.
Wszystkim rodzicom przypominamy, że w dalszym ciągu pracujemy w reżimie sanitarnym.

************************************************************************

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 25 maja – 2 czerwca 2020 r.

Informujemy , że podpisane wnioski można przesyłać na mail

p2krakow@wp.pl w formie skanu lub zdjęcia dokumentu

Szanowni Rodzice

W związku z wznowieniem pracy Samorządowego Przedszkola nr 2 z dniem 18.05.2020r,  przedstawiam obowiązujące procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID19.

Informuję również że ze względu na reżim sanitarny jesteśmy w stanie objąć opieką  24 dzieci. Pragnę nadmienić, że na 12 nauczycielek gotowość do pracy zgłosiło 6 osób. Pozostałe przebywają na  zwolnieniach L4 lub opiece nad dzieckiem. W momencie powrotu nauczycielek do pracy, będę państwa informować na bieżąco o możliwości otwarcia kolejnej grupy. Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci których rodzice:

–   pracują w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

– pracują w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19,

– pracują w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

– oboje pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Na dzień 6.05.2020r,  rodzice zgłosili wolę uczęszczania do placówki  13 dzieci. Serdecznie proszę potrzebujących rodziców o zgłoszenie, które dzieci będą od 18.05.2020 uczęszczać do przedszkola.

Ze względów organizacyjnych wszystkich rodziców zgłaszających wolę przyprowadzenia dziecka do przedszkola proszę o wysłanie maila na adres p2krakow@wp.pl do czwartku do godziny 13:00. Po tym  terminie  zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę. W treści maila  proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka, grupy, oraz czasu pobytu w przedszkolu. Informuję również, że od 18.05.2020r, przedszkole będzie czynne  w godzinach od 7:00 do 17:00.  Opieka nad dziećmi będzie sprawowana w godzinach  od 7:00 do 16:00. W godzinach od 16:00 do 17:00 będzie trwała dezynfekcja placówki, a nauczyciele będą realizować zdalną pracę dydaktyczną dla  poszczególnych grup. W razie pytań proszę o kontakt z przedszkolem. 

  Z poważaniem Ewa  Kubacka. 

Szanowni Rodzice

bardzo proszę aby w dniach 5-7 maja 2020r. w godz. od 9 do 14 odebrali państwo wszystkie pozostawione w przedszkolu rzeczy dzieci.

Proszę o respektowanie wyznaczonych dni.

Z poważaniem E. Kubacka