UWAGA RODZICE

Informuję, że od 1 września 2017 odpłatności z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola

będą pobierane „z dołu”,

co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu

( pierwsza opłata będzie w październiku).

W związku z tym bardzo proszę wszystkich rodziców o podpisanie stosownego aneksu

do umowy w sekretariacie do 15 września 2017r.